IPEO 1 en 2: Instrument voor eerste en tweede psychosociale evaluatie en opvang bij suïcide en blad voor Diagnose en Zorgtraject. Prof. Dr. C Van Heeringen, UZ GENT – Eenheid voor zelfmoordonderzoek i.s.m. het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

IPEO 1 en 2 Instrument voor eerste en tweede psychosociale evaluatie en opvang bij suïcide en blad voor Diagnose en Zorgtraject. Prof. Dr. C Van Heeringen, UZ GENT – Eenheid voor zelfmoordonderzoek i.s.m. het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Semi-gestructureerde...