Organisatie van de gezondheidszorg

Hieronder volgen enkele ideeën i.v.m. mogelijke maatregelen ter preventie van burn-out die regelmatig geopperd worden door de verantwoordelijken en overgenomen worden door de pers. Vele ideeën zijn niet nieuw en soms zijn ze een verderzetting van reeds genomen initiatieven.


Deze opsomming is informatief.  Indien deze ideeën relevant bevonden worden, dienen ze  door de bevoegde instanties onderzocht  te worden op effectiviteit en haalbaarheid. Deze ideeën verwoorden geen ‘mening’ van ARTS IN NOOD, noch van de nationale raad van de Orde der artsen  en leiden niet  tot een engagement van ARTS IN NOOD.

 • Verder stimuleren van groepspraktijken;
 • Administratieve en technische ondersteuning van solopraktijken in de hand werken;
 • Verder onderzoek doen naar ‘best practices’ voor het optimaliseren van preventiemaatregelen in ziekenhuizen, en voor student-artsen, haio’s en huisartsen;
 • Voorzien in vervangingsstructuren waarop de arts een beroep kan doen in geval van arbeidsongeschiktheid;
 • De patiënten bewust maken van hun plichten;
 • Betere sociale bescherming opzetten voor artsen in nood : vervanginkomen, verplichte verzekering in geval van langdurige ziekte of invaliditeit, erkenning als beroepsziekte,…;
 • Voorzien in ondersteunende maatregelen voor loopbaanonderbreking en deeltijds werken voor artsen;
 • Mogelijk maken van een 3-jaarlijkse vrijwillige ‘check up’ van artsen of het invoeren van andere opsporingsprogramma’s;
 • Aanbieden van opleidingen voor artsen rond assertiviteit, timemanagement, burn-out, balans werk/privé, perfectionisme,… Dit kan ook in het kader van de intervisiegroepen gebeuren;
 • Opzetten van een intervisiesysteem met accreditering voor (huis)artsen;
 • Voorzien in een nomenclatuurcode voor ‘complexere/langere’ consultaties zodat bv. psychologische begeleiding ook op niveau kan worden gehonoreerd;
 • Opwaarderen van niet-technische, maar wel psychisch belastende prestaties van artsen;
 • Opzetten van sensibiliseringscampagnes.