HULPAANBOD

Na overleg met deskundigen werd door de Orde der artsen een onafhankelijke structuur uitgewerkt waarbij vertrouwenspersonen ‘artsen in psychische nood’ kunnen bijstaan en ondersteunen. Het project richt zich vooral naar artsen die gezondheidsproblemen of persoonlijke zorgen meedragen, kampen met een burn-out, lijden aan een depressie of verslaving,….

Artsen kunnen op deze structuur beroep doen met de garantie van een uiterste discretie. Bovendien staat dit project volledig los van de disciplinaire opdracht van de Orde der artsen.

Niet alleen de arts maar ook de partner, een familielid, een collega, of een derde uit de naaste omgeving kan dit initiatief nemen.


ONS AANBOD

De coördinator van het project ARTS IN NOOD heeft de nodige deskundigheid om de hulpvraag te analyseren en te verwijzen naar een vertrouwenspersoon die het verdere zorgtraject zal begeleiden. Deze persoon kan ofwel een arts zijn ofwel een andere vertrouwenspersoon (psycholoog, maatschappelijk werker,…), naargelang de aard van de problematiek. De coördinator blijft gedurende de volledige begeleiding beschikbaar voor alle betrokken partijen.

De vertrouwenspersoon bekommert zich als steun en toeverlaat om de betrokken arts en probeert de arts te begeleiden naar een structurele oplossing. Een vertrouwensarts kan de betrokken arts indien nodig naar andere professionele hulpverleners doorverwijzen.

De vertrouwenspersoon functioneert discreet, totaal onafhankelijk en heeft absolute zwijgplicht. Er staat een niet-doorbreekbare muur tussen een vertrouwensarts en de werking van de Orde der artsen.

De artsen die in aanmerking komen om als vertrouwensarts te fungeren, kunnen geen lopend mandaat bekleden bij de organen van de Orde der artsen en worden gescreend op basis van hun expertise en integere reputatie.

CONTACT

ARTS IN NOOD is een centraal contactpunt voor artsen die worstelen met psychische gezondheidsproblemen.

De artsen of iemand uit hun omgeving kunnen telefonisch of via het invulformulier contact opnemen met de coördinator van het platform ARTS IN NOOD.
Neem contact