Privacy clausule

Alle persoonsgegevens worden verwerkt in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, met als doeleinde de wettelijke opdrachten van de Orde der artsen te vervullen zoals ze vastgelegd en georganiseerd zijn door het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der artsen en de koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan.

De verantwoordelijke voor de verwerking is de voorzitter van de nationale raad van de Orde der artsen (de Jamblinne de Meuxplein 34-35, 1030 Brussel –
E-mail: privacy@artsinnood.be).

U hebt het recht op inzage van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en de mogelijkheid alle onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben te doen verbeteren.