IPEO 1 en 2

Instrument voor eerste en tweede psychosociale evaluatie en opvang bij suïcide en blad voor Diagnose en Zorgtraject. Prof. Dr. C Van Heeringen, UZ GENT – Eenheid voor zelfmoordonderzoek i.s.m. het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Semi-gestructureerde vragenlijst die de hulpverlener bij eerste opvang en na doorverwijzing kan gebruiken in een gesprek met een persoon met suïcidale gedachten of gedrag. Met extra blad voor Diagnose en voorgesteld Zorgtraject (voor psychiater of huisarts).

bib-teaser-IPEO-1-en-2-vragenlijst-na-suicidepoging-1