Events

Officiële lancering van het nationale platform ARTS IN NOOD

13u00 Ontvangst met versnaperingen
13u30 Persconferentie
14u00 Verwelkoming door de heer Benoît Dejemeppe, voorzitter van de nationale raad van de Orde der artsen
14u05 Toespraak van mevrouw Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
14u15 ARTS IN NOOD: historiek en doelstellingen, dokter Michel Bafort, voorzitter van de begeleidingscommissie Arts in nood’
14u30 Platform ARTS IN NOOD, de heer Koen Matton, projectcoördinator ‘Arts in nood’
15u00 Eerste ervaringen op het terrein, dokter Jacques Machiels, ondervoorzitter van de begeleidingscommissie ‘Arts in nood’ van de nationale raad van de Orde der artsen
15u15 Slotwoord, professoren Michel Deneyer en Jean-Jacques Rombouts, ondervoorzitters van de nationale raad van de Orde der artsen
15u20 Receptie
16u00 Einde

Datum

25 oktober 2016

Plaats

Universitaire Stichting
Egmontstraat 11
B – 1000 Brussel
Zaal Félicien Cattier

Uitnodiging

Uitnodiging en programma