Preventie

ARTS IN NOOD stelt zich tot doel om samen met andere betrokken organisaties en de overheid een preventiekader te creëren om zoveel mogelijk te voorkomen dat artsen met ernstige psychosociale problemen te kampen krijgen en om tijdig eventuele problemen te kunnen detecteren en aan te pakken.

De uitdagingen bevinden zich op quasi alle niveaus.


Sensibilisering van de arts en zijn omgeving om tijdig hulp te (durven) vragen

Er is nood aan een attitudewijziging bij artsen en patiënten rond het beeld van de arts. Nog te dikwijls wordt de arts (door zichzelf en zijn omgeving) beschouwd als iemand die onkwetsbaar is, permanent ten dienste moet staan van de patiënt, zich in alle omstandigheden empathisch moet opstellen, onvermoeibaar is, onfeilbaar dient te zijn,…

lees meer >

 

Structurele maatregelen voor preventie bij de huisartsen in opleiding (HAIO’s)

Uit een masterproef van ATRTCHINE-KACHI Zahra (KU Leuven 2016) rond ‘Burn-out bij huisartsen in opleiding’ komen volgende cijfers naar voor: Van de 478 ingeschreven HAIO’s van alle Vlaamse universiteiten loopt 29,8% van de HAIO’s een groot risico op burn-out en 8,1% van de HAIO’s vertoont klinische tekenen van burn-out.

lees meer >

Structurele maatregelen voor preventie bij de huisartsen

In 2011 heeft het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) een onderzoek gedaan naar burn-out bij huisartsen. Hun aanbeveling voor preventie en aanpak worden hier overgenomen.

lees meer >

Structurele maatregelen voor preventie in ziekenhuizen

Het doel van de hieronder beschreven mogelijke preventiemaatregelen voor burn-out in ziekenhuizen is zowel  het voorkomen van het ontstaan van burn-out bij artsen door een aangepaste werkorganisatie en -omgeving, als het regelmatig kunnen monitoren van het welbevinden van artsen in ziekenhuizen.

lees meer >

Structurele maatregelen op niveau van de organisatie van de gezondheidszorg

Hieronder volgen enkele ideeën i.v.m. mogelijke maatregelen ter preventie van burn-out die regelmatig geopperd worden door de verantwoordelijken en overgenomen worden door de pers. Vele ideeën zijn niet nieuw en soms zijn ze een verderzetting van reeds genomen initiatieven.

lees meer >