OPROEP TOT DEELNAME aan longitudinale studie betreffende welzijn van artsen in en na COVID-19 tijden

Als organisaties ter ondersteuning van artsen met mentale problemen zijn Arts In Nood en Doctors4Doctors zeer begaan met het welzijn van artsen.  Daarom is in samenwerking met de onderzoeksgroep Psychiatrie van de KULeuven een longitudinale studie opgezet zetten om de impact van de COVID-19 crisis op het welzijn van artsen in kaart te brengen.

Wij richten een vrijblijvende oproep aan alle artsen in België om deel te nemen aan deze studie.

Deze RECOVID-studie heeft 4 meetmomenten om de korte- en langetermijneffecten op emotioneel welzijn en kwaliteit-van-leven in te schatten.

Meer informatie en de link naar de vragenlijst vindt u hier.  Het duurt 10 à 12 minuten om deze vragenlijst in te vullen.

Wij hopen op uw massale bereidwillige medewerking.