Meldsysteem voor Never Events

De Duitse Federale overheidsdienst vindt het vanuit het oogpunt van de patiënt onaanvaardbaar dat de politici in Duitsland zich niet inspannen om een verplicht meldsysteem voor Never Events – die medische fouten die nooit zouden mogen voorkomen, red.) in te voeren. Dat zou bijvoorbeeld kunnen in het raam van de te wijzigen Wet Patiëntenrechten. Ook bij ons woedt de discussie.

Lees hier het artikel.