VERTROUWENS
PERSONEN

HOE WERKT HET?

Artsen die het nationaal noodnummer van ‘ARTS IN NOOD’ 0800 23 460 contacteren komen in eerste instantie terecht bij de project coördinator van ‘ARTS IN NOOD’ voor een eerste telefonisch gesprek. Dit contact kan gebeuren door de hulpbehoevende arts zelf, of door een persoon (collega, familie, vriend,…) in de omgeving van de hulpbehoevende arts. In dit laatste geval is het de bedoeling de hulpbehoevende arts aan te moedigen om zelf contact op te nemen met ‘ARTS IN NOOD’.

Naargelang van de vraag en de behoefte van de hulpbehoevende arts en in samenspraak met hem/haar wordt hij/zij doorverwezen naar een ‘vertrouwensarts’ (bij voorkeur) of dadelijk naar een andere vertrouwenspersoon (psycholoog,…). Het is de gekozen vertrouwenspersoon die dan contact zal opnemen met de om hulp vragende arts. Deze ‘vertrouwenspersoon’ zal van dan af steun en toeverlaat zijn van de collega ‘ARTS IN NOOD’ en hem/haar begeleiden naar een structurele oplossing van zijn/haar probleem.

Terug naar top

ROL VAN DE VERTROUWENSARTS

Het contact tussen vertrouwensarts en de hulpbehoevende arts heeft tot doel :

  • Een aanspreekpunt te creëren voor de ‘ARTS IN NOOD’
  • Het probleem te duiden
  • De collega indien nodig te oriënteren naar adequate en professionele hulp. Dit kan zijn naar een psycholoog, psychotherapeut, coach, psychiater of andere vertrouwenspersoon uit het netwerk van ‘ARTS IN NOOD’.
  • De contacten te faciliteren om professionele hulp mogelijk te maken en zo nodig samen de stappen te zetten tot het initiëren van professionele hulp

Terug naar top

CONTACT MET VERTROUWENSPERSOON IS VERTROUWELIJK EN VRIJWILLIG

De vertrouwenspersoon heeft zwijgplicht en beroepsgeheim, ook naar de projectverantwoordelijke bij ‘ARTS IN NOOD’. De hulpbehoevende arts dient steeds in elk stadium akkoord te gaan met alle verder te nemen stappen.

Terug naar top

BEHANDELING VAN DE KANDIDATUUR

De kandidaat vertrouwenspersoon zal worden gecontacteerd door de project coördinator van Arts in nood. In overleg met de begeleidingscommissie ‘ARTS IN NOOD’ zal hij/zij worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met de projectcoördinator en een lid van deze begeleidingscommissie. Nadien wordt de kandidaat vertrouwenspersoon opgenomen in de lijst van beschikbare vertrouwenspersonen waaruit de ‘ARTS IN NOOD’ kan kiezen (voornamelijk i.f.v geografie en/of eventueel specialisme van de vertrouwenspersoon). De vertrouwenspersoon kan te allen tijde zijn mandaat als vertrouwenspersoon bij ‘ARTS IN NOOD’ intrekken, maar er wordt wel gevraagd dat reeds in behandeling zijnde hulpbehoevende artsen verder door hem/haar worden opgevolgd.

Terug naar top

VERGOEDING VAN DE VERTROUWENSPERSOON

Forfaitair bedrag voor intake gesprek.

Vervoer (i.g.v. strikt noodzakelijke verplaatsing o.b.v. de behoefte van de hulpbehoevende arts) ….

Terug naar top

CONTACTFORMULIER VOOR KANDIDAATSTELLING VERTROUWENSPERSOON

    Terug naar top

    Neem contact op

    ARTS IN NOOD is een centraal contactpunt voor artsen die worstelen met psychische gezondheidsproblemen. De artsen of iemand uit hun omgeving kunnen telefonisch of via het invulformulier contact opnemen met de coördinator van het project ARTS IN NOOD.