What are the sources of stress and distress for general practicioners – UK?

BMJ Open 2018

Deze paper bericht over de bronnen van stress en ongemak bij huisartsen in Engeland als onderdeel van een ruimere studie die een onderzoek doet naar de hindernissen en hulpmiddelen voor artsen om hulp te vragen in geval van mentale problemen en burnout in de medische populatie.