‘The Silent Treatment’ maakt duidelijk hoe het niet-communiceren van de verpleging bij gekende risico’s de effectiviteit van de huidige patiënten veiligheidssystemen ondermijnt.

The-Silent-Treatment-Report