Stanford Wellness Survey among anesthesiologists and intensive care physicians in Belgium (2019)

Uit een enquête* die het professioneel welzijn heeft onderzocht van 602 anesthesisten en artsen in intensieve zorgen in België, en die is gehouden in 2018/2019 in het kader van het eindwerk van dr. NAIK Haresh aan de medische faculteit van de ULB, blijkt dat de prevalentie van burn-out bij de ondervraagden 45,8% bedroeg terwijl de professionele voldoening 15,1% bedroeg. In het eindwerk doet  de auteur ook een aantal algemene aanbevelingen die niet alleen het aantal gevallen van burn-out bij artsen kunnen doen dalen, maar ook de professionele voldoening bij artsen kunnen verhogen.

* Dr. Naik H, Prof. dr. Van Obbergh L et al. (2019), Stanford Wellness Survey among anesthesiologists and intensive care physicians in Belgium, TFE faculté de médecine de l’Université Libre de Bruxelles