Does occupational distress raise the risk of alcohol use, binge-eating, ill health and sleep problems among medical doctors? A UK cross-sectional study (2019)

Deze studie uit de UK van Medisauskaite A, Kamau C. (2019) geeft aan dat negatieve professionele werkstress (door een psychiatrische ziekte, burn-out, geleverde inspanning op het werk, slechte werk-privé balans, het omgaan met stress d.m.v. zelfverwijten of middelen) en werk gerelateerde factoren (plaats van tewerkstelling, aantal jaren in het beroep) voorspellers zijn van slaapproblemen, alcohol of drugsmisbruik, ziektes en binge-eten bij artsen.  Het vroegtijdig (h)erkennen van negatieve professionele stress kan gezondheidsproblemen en uitval bij artsen voorkomen.

BMJ Open 2019;9:e027362. doi:10.1136/bmjopen-2018-027362