Cross-sectional study on patient-physician agression in Belgium (2018)

Uit een enquête van de VUB* in samenwerking met de Orde der artsen uit 2017 blijkt dat 84,4% van alle artsen die deze enquête invulden in hun carrière ooit het slachtoffer werd van eender welke vorm van agressie of geweld binnen de arts-patiëntrelatie. Beschouwt men enkel de laatste 12 maanden voorafgaand aan de enquête, dan gaat het nog steeds over 36,8% van alle artsen. Meer dan de helft van de deelnemende artsen die de laatste 12 maanden geconfronteerd werden met agressie door patiënten gaf aan dat dit voor hen negatieve gevolgen op psychisch vlak heeft gehad, gaande van stress, onveiligheidsgevoel en/of angsten tot slapeloosheid en/of verlaagd zelfvertrouwen.

* De Jager L, Deneyer M, Buyl R, et al. (2018) Cross-sectional study on patient-physician aggression in Belgium: physician characteristics and aggression types. BMJ Open 2019;9:e025942. doi:10.1136/bmjopen-2018-025942