Burn-out in medical students before residency: a systematic review and meta-analysis (2018)

Deze review is gebaseerd op Engelstalige studies verschenen tussen 2010 en 2017, 24 in totaal, betreffende 17.431 studenten, waarvan er 44% burn-out hadden. Men geeft aan dat het zo vroeg mogelijk interveniëren tijdens de medische opleiding aangewezen is om latere psychiatrische/psychologische problemen te voorkomen en om de kwaliteit van de zorg voor de patiënten te optimaliseren. Zij bevelen aan om interventies te doen op het niveau van de werk/studie omgeving en werkstudie omstandigheden.  Deze interventies dienen gericht te zijn op:

  • (h)erkennen van hun emoties en mogelijk lijden via aanbieden van psychologische ondersteuning en oriëntatie
  • verminderen van workload en van de impact van de studieresultaten (minder onderlinge competitie)
  • trainen van supervisors op vlak van educatie, management en herkennen van stresssymptomen
  • challengen van de leiderschapsstijl (vermijden van pestgedrag, vernederend gedrag,…) van supervisoren
  • persoonlijke ondersteuning van studenten met burn-out (symptomen)
  • continue evalueren van het welzijn van studenten in alle jaren
  • aanbieden van peer support en buddy-begeleiding
  • destigmatisering van psychologische problemen en promoten van preventie op alle niveaus van de begeleiding/opleiding

 

Burn-out in medical students before residency: a systematic review and meta-analysis (2019). Ariel Frajerman, Yannick Morvan, Marie-Odile Krebs, Philip Gorwood, Boris Chaumette, European Psychiatry 55 (2018), 36-42