Burn-out en bevlogenheid bij artsen in opleiding en specialisten (studie KU Leuven 2017)

Dit is de eerste multicentrische , disciplinair overschrijdende, Belgische studie (S. Vandenbroek, C. Lambreghts, H. De Witte, K. Vanhaecht, L. Godderis, 2017) die peilt naar de burn-out en bevlogenheid bij ASO’s en arts-specialisten.  De gegevens komen van 1.198 arts-specialisten (980) en arts assistenten in opleiding (218) werkzaam in 37 Belgische ziekenhuizen.  De studie is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Geneeskunde in 2017 (doi:10.2143/TVG.73.01.2002249).

25,7% van de ASO’s en 22,7% van de specialisten loopt een risico op het ontwikkelen van een burn-out. 53,7% van de ASO’s en 65,4% van de specialisten haalde een goede score op de dimensie ‘bevlogenheid’.  ASO’s rapporteren significant meer werkuren, weekends- en nachtshiften dan specialisten. De job eisen bij ASO’s scoren hoger dan bij specialisten, terwijl hun hulpbronnen lager scoren (Job Demands-Resources model).

Burn-out en bevlogenheid bij artsen (2017)