HealthSpace versterkt mentale welzijn

Artsenkrant en Arts in Nood lanceren HealthSpace.be, een digitaal platform voor en door artsen met artikels, getuigenissen, opinies over mentaal welzijn, kwetsbaarheid en veerkracht.

HealthSpace is een digitale plek voor artsen (in spe). Op het platform zijn getuigenissen van collega-artsen en andere zorgprofessionals te vinden, interviews met experten, concrete tips, aankondigingen van cursussen en studiedagen, webinars en wegwijzers naar andere begeleiding.

De lancering vindt niet toevallig plaats na de eerste zomer en vakantieperiode postcovid. De covidcrisis stelde de thematiek van mentale kwetsbaarheid en weerbaarheid bij artsen op scherp. De grootste golven zijn dan wel achter de rug (?), de gevolgen laten zich nog steeds voelen met wachtlijsten en uitgestelde operaties, uitvallen en tekorten van personeel om er maar enkele te noemen. De werklast is en blijft hoog.

Dat weegt op een mens, en artsen zijn en blijven mensen. HealthSpace wil een ondersteuning zijn voor (toekomstige) artsen op vlak van mentaal welzijn en hen een hart onder de riem steken. Door er ruimte aan te geven wil HealthSpace thema’s als kwetsbaarheid, burn-out, omgaan met imperfectie, conflicten, verslaving… bespreekbaarder maken. Dat is verre van vanzelfsprekend in een wereld zoals de medische waar rationaliteit, competitie en onbeperkte beschikbaarheid hoog in het vaandel gedragen worden. Maar wel nodig. De slagzin van HealthSpace is dan ook ‘verhalen delen om de zorgsector menselijker te maken’.

HealthSpace werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met Arts in Nood, het hulpverleningsplatform voor artsen dat zich al vele jaren inzet om artsen met een (psychische) kwetsbaarheid voort te helpen.

Adjunct-administrateur-generaal van het Riziv Pedro Facon, die in Artsenkrant in de reeks ‘Kwetsbaarheid & Veerkracht’ getuigde over kwetsbare periodes in zijn leven en pleitbezorger is van het bespreekbaar(der) maken van mentaal welzijn, is peter van het project.

>> healthspace.be

Geert Verrijken, hoofdredacteur Artsenkrant (mede-oprichter HealthSpace): “De naam van de nieuwe website is niet toevallig gekozen. We maken letterlijk ruimte voor gezondheid, uw gezondheid. HealthSpace.be sensibiliseert en vestigt de aandacht van artsen op het belang van een evenwichtige work-life balance. Zo hopen we indirect ons steentje bij te dragen tot een betere gezondheidszorg en samenleving. ‘Sharing stories to humanize healthcare’ is het onderschrift van de site. Vanuit een journalistieke insteek brengen we laagdrempelige, toegankelijke verhalen en informatie over mentale weerbaarheid.”

Zie zijn opiniestuk voor Knack in samenwerking met Emily Nazionale, journalist bij Artsenkrant: https://www.knack.be/nieuws/gezondheid/hulpverleners-die-zich-goed-in-hun-vel-voelen-verlenen-ook-betere-zorg/

Dr. Michel Bafort, voorzitter Arts in Nood (mede-oprichter HealthSpace): “Wij geloven dat het beschikbaar zijn en lezen van getuigenissen, opinies en artikels van en over collega-artsen met een psychische kwetsbaarheid of hulpvraag, artsen meer inzicht, herkenning én erkenning kan geven met betrekking tot hun persoonlijke situatie. Zodat ze makkelijker, tijdig en uit eigen beweging de stap durven te zetten naar het zoeken van hulp.”

Pedro Facon, adjunct-administrateur-generaal Riziv en peter van HealthSpace: “Het online platform dat Artsenkrant en Arts in Nood van de Orde der artsen opstarten zal toelaten ervaringen, inzichten en praktische kennis inzake mentaal welzijn en veerkracht nog beter te kunnen delen tussen studenten geneeskunde, artsen in opleiding en artsen. Ik neem daarom, ook namens het Riziv, met veel overtuiging en trots het peterschap van dit initiatief op.”

Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: “De website HealthSpace.be die Artsenkrant vandaag lanceert, is een nieuwe stap om ieders mentaal welzijn op een gemakkelijke, toegankelijke manier vlot bespreekbaar te maken. Verhalen en getuigenissen uitwisselen doen je beseffen dat je niet alleen bent als het even tegenzit. Elkaar een hart onder de riem steken, doet wonderen. Het taboe doorbreken door publicatie van artikels, tips, en opinies rond mentaal welzijn kan écht helpen. Ik kan alle artsen (in opleiding) en studenten enkel aanraden om er gretig gebruik van te maken. Ik hoop dat het dat duwtje geeft om jullie kwetsbaar op te stellen, zeker in momenten van nood. Deze nieuwe website is een toonvoorbeeld van wat een échte en hechte zorggemeenschap moet zijn.”

Hilde Crevits, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Bij de brede bevolking bestaan verschillende gekende initiatieven zoals Te Gek!? of de campagne ‘Kom uit je kop’ van het Vlaams Expertisecentrum voor Suïcidepreventie, het VLESP. Specifiek voor artsen levert Arts in Nood op dat vlak al jaren prachtig werk door laagdrempelige, discrete en vertrouwelijke begeleiding aan te reiken aan artsen die worstelen met psychosociale problemen. Als Vlaams minister van Welzijn ben ik bijzonder blij dat we daar vandaag dankzij het gemeenschappelijke initiatief van Artsenkrant en Arts in Nood een nieuw online platform aan kunnen toevoegen dat artsen op een toegankelijke en laagdrempelige manier sensibiliseert en helpt.”

Dr. Thomas Pattyn, Doctors4Doctors vzw: “Artsen zijn vaak ook mensen die zichzelf (te) weinig tijd en ruimte geven om te zoeken wat zij zelf nodig hebben om hun passie, idealisme en werklust te behouden. Een proces dat niet vanzelfsprekend is; een proces waar moet worden stilgestaan bij wat er nodig is, op individueel niveau als op systemisch niveau. Doctors4Doctors vecht al langere tijd om tijd en ruimte hiervoor te mogen en te kunnen maken. HealthSpace zorgt alvast voor die ‘ruimte’. Laten we, als artsengroep, nu zelf ook beslissen om die tijd te nemen!”