Burn-out in de huisartsgeneeskunde: onderzoek naar prevalentie, oorzaken en effectieve preventie

De KU Leuven en de Universiteit Luik voeren een nationaal onderzoek uit naar de prevalentie, oorzaken en effectieve preventie van burn-out en de bijhorende risicofactoren in de huisartsgeneeskunde. Deze studie zal ons in een latere fase toelaten om interventies met een preventief en curatief doeleinde te ontwerpen en uit te voeren.

Beste huisarts,

De KU Leuven en de Universiteit Luik voeren een nationaal onderzoek uit naar de prevalentie, oorzaken en effectieve preventie van burn-out en de bijhorende risicofactoren in de huisartsgeneeskunde. Deze studie zal ons in een latere fase toelaten om interventies met een preventief en curatief doeleinde te ontwerpen en uit te voeren.

Hiervoor nodigen we je graag uit om deel te nemen aan een online vragenlijst (van maximaal 10-15 minuten), waarin we je vragen zullen stellen over je dagelijkse werkervaring. De resultaten zullen alleen voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt. Alle verzamelde antwoorden zullen volledig anoniem zijn. U bent niet verplicht om deel te nemen aan dit onderzoek. Niettemin zal de deelname van zoveel mogelijk mensen ons toelaten om de determinanten van het welzijn op het werk van assistenten in de huisartsengeneeskunde en bij gevestigde huisartsen beter te begrijpen.

Link naar de enquête :

Logiciel d’enquêtes en ligne | Solutions d’enquêtes Qualtrics

Voor alle bijkomende informatie of in geval van moeilijkheden die u tijdens het onderzoek ondervindt (bijvoorbeeld emotionele stress), kunt u contact met ons opnemen via een van de volgende adressen: allenoir@uliege.bemarie.bayot@uliege.be.

Dank bij voorbaat voor uw waardevolle samenwerking!

Met vriendelijke groet,

Anne-Laure LENOIR, Marie BAYOT (ULiège, afdeling Algemene Geneeskunde)

en Lode GODDERIS, Anke BOONE (KULeuven, afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg).